Opieka wspierająca w POZ

Twoje odpowiedzi w ankiecie są dla mnie bardzo ważne! 

Co i czemu badamy?

Zapewnienie maksymalnie skutecznej i adekwatnej opieki medycznej Pacjentom w okresie terminalnym choroby przewlekłej stanowi nie tylko obowiązek prawny, konstytucyjny, ale także etyczny dla nas, lekarzy pracujących w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Stanowi jednak również ogromne wyzwanie. 

Opieka u kresu życia

Badamy możliwość zapewnienia opieki wspierającej rożnym grupom Chorych. 

Opieka w ramach POZ

Planujemy przebadać 2% wszystkich lekarzy pracujących w POZ w Polsce! Dlatego Twoja pomoc jest dla nas ważna!

Ocena potrzeb

Sprawdzamy, jak oceniasz możliwość zapewnienia opieki wspierającej Twoim Pacjentom, którzy tego potrzebują. 

Kto prowadzi badanie?

Od samego początku zależy nam na szerokim spojrzeniu na zagadnienie opieki wspierającej u Pacjentów przewlekle i terminalnie chorych. Dlatego badanie prowadzone jest we współpracy między Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej i Polskim Towarzystwem Medycyny Paliatywnej!

Agnieszka Mastalerz-Migas

dr hab. n. med., 
prezes PTMR, 
Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny rodzinnej

Prowadzi nadzór merytoryczny nad badaniem ze strony medycyny rodzinnej. 

Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med.,
Prezes PTMP,
Oddział i Pracownia Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi

Prowadzi nadzór merytoryczny nad badaniem ze strony medycyny paliatywnej. 

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

"Twoja opinia, wiedza i doświadczenie zawodowe w zakresie opieki nad terminalnie Chorymi są dla mnie bardzo ważne!
Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety."
Alek Biesiada
lekarz, autor bloga mistrzpolikarp.pl

W podziękowaniu - PDF

Każda z osób, które wypełnią ankietę otrzyma link do pobrania pliku PDF: tabelki z lekami wykorzystywanymi w bólu neuropatycznym, dawkami i sposobem włączania. 

Zapraszam do ankiety