Uwagi do wyszukiwarki

W przygotowanej dla Ciebie wyszukiwarce wyrobów medycznych posłużyliśmy się pewnymi skrótami – aby ułatwić wyszukiwanie i zadbać o czytelność wyników. 

Tutaj znajdziesz wyjaśnienie wybranych nazw, którymi posługuję się w wyszukiwarce:

 • Lekarz opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Pod tym terminem należy rozumieć:
  Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń.

 • Pielęgniarka lub położna
 • Pod tym terminem należy rozumieć:
  Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

 • Pielęgniarka lub położna
 • Pod tym terminem należy rozumieć:
  Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

 • Fizjoterapeuta
 • Pod tym terminem należy rozumieć:
  Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 lub art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

 • Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
 • Pod tym terminem należy rozumieć:
  Fizjoterapeuta posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeuta posiadający tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia

Więcej o wyrobach medycznych możesz przeczytać w przygotowanym przeze mnie wpisie na blogu. Kliknij tutaj.